Voortgang

Wanneer je ingeschreven staat in een Module zie je onder jouw profielgegevens de voortgang per module